• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 769/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là bìa giấy làm từ bột tẩy trắng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 769/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại - Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 406/TB1-CNHP ngày 18/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bìa giy làm từ bột ty trng có hàm lượng bột cơ học lớn hơn 10% tổng khối lượng bột giấy tính theo trọng lượng, tráng phủ cao lanh hai mặt, dùng để in, định lượng 400g, dạng tờ 550x1020mm. Mới 100% (Mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Công nghiệp Thanh Phúc. Địa chỉ: Lô 12A KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Mã số thuế: 2500228648

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10058473015/A11 ngày 09/10/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV I- Cục Hải quan TP.Hải Phòng

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bìa giy nhiu lớp đã tráng phủ vô cơ hai mặt, chưa in chữ, chưa in hoa văn, chủ yếu đi từ bột giấy đã tẩy trắng, hàm lượng bột giấy cơ học lớn hơn 10% tổng trọng lượng bột giấy, định lượng 403 g/m2, dạng tờ, kích thước 550x1020mm, thường dùng trong sản xuất bao bì

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Bìa giy nhiu lớp đã tráng phủ vô cơ hai mặt, chưa in chữ, chưa in hoa văn, chủ yếu đi từ bột giấy đã tẩy trắng, hàm lượng bột giấy cơ học lớn hơn 10% tổng trọng lượng bột giấy, định lượng 403 g/m2, dạng tờ, kích thước 550x1020mm, thường dùng trong sản xuất bao bì

thuộc nhóm 48.10 “Giy và bìa, đã tráng một hoặc cả hai mặt bằng cao lanh (China clay) hoặc bằng các chất vô cơ khác, có hoặc không có chất kết dính, và không lớp phủ tráng nào khác, có hoặc không nhuộm màu bề mặt, có hoặc không trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (k cả hình vuông), với mọi kích cỡ”, phân nhóm “- Giy và bìa khác”, phân nhóm 4810.92 “- - Loại nhiều lớp”, mã số 4810.92.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (đ báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan
CK Cảng Hải Phòng KV 1 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Công nghiệp Thanh Phúc.

Lô 12A KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- T.Hương (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 769/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 27/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 769/TB-TCHQ

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317825