• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 7702/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Aquaculture Equipment Roots Blower do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7702/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7702/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ S

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của B Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị số AQUA- 2110/XĐTMS-HQ của Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Minh Tám, mã số thuế 0600995205 cung cấp.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do tổ chức, cá nhân cung cp:

Tên thương mại: Aquaculture Equipment Roots Blower

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: máy sục khí.

Ký, mã hiệu, chủng loại: ZLS- 250WM.

Nhà sản xuất: Zhejiang Zhenglin Machine Co., Ltd, Địa chỉ: Sangjiang Road, Dinghai, Zhoushan, Zhejiang, Trung Quốc.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Vỏ, thân máy được làm bằng kim loại hp kim thép, gồm trục và cặp cánh công tác, cặp bánh răng và các chi tiết khác.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Máy sục khí dạng Roots blower gồm hai cánh công tác 1 và 3 ăn khp và quay xung quanh trục cố định của nó. Khi hai cánh quay, kết hợp với buồng thân quạt tạo thành cửa hút (ca vào), ca đy (cửa ra), bung hút, bung nén khí, bung đy khí. Khi cánh công tác quay với tc độ làm việc thì các bung hút, nén, đy (xả) được hình thành liên tục và vận chuyển không khí từ cửa hút ra cửa đẩy (xả). Đầu máy được truyền động bằng mô tơ điện hoặc động cơ máy nổ (máy nông ngư) thông quan dây curoa và puli.

- Thông số kỹ thuật: Công suất: 125-160kW. Lưu lượng khí/Flow rate (m3/min): 47.61-92.6 và Áp lực/Pressure (Kpa): 9.8-78.4.

- Công dụng theo thiết kế: dùng để lưu thông, vận chuyển không khí.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Roots Blower

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy thổi khí dùng để lưu thông, vận chuyn không khí (47.61-92.6 m3/min)

Ký, mã hiệu, chủng loại: ZLS-250WM.

Nhà sản xuất: Zhejiang Zhenglin Machine Co., Ltd, Địa chỉ: Sangjiang Road, Dinghai, Zhoushan, Zhejiang, Trung Quốc.

thuộc nhóm 84.14 “Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lp bộ phận lọc”, phân nhóm “- Quạt”, phân nhóm 8414.59 “- - Loại khác”, phân nhóm "- - - Loại khác”, mã số: 8414.59.50 "- - Máy thổi khí” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Minh Tám biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Minh Tám (Thôn Lạc Qun, xã Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Cục Kiểm Định Hải quan;
- Website Hải quan
- Lưu: VT, TXNK- My (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7702/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 7702/TB-TCHQ

343

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368518