• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 774/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là đệm cách nhiệt bằng sợi thủy tinh dạng dây do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 774/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 774/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích, công văn bổ sung thông tin phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo số 182/TB-PTPL ngày 26/11/2014, công văn số 257/PTPLĐN-NV ngày 12/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Đệm cách nhiệt bằng sợi thủy tinh dạng dây/ Ceramic Braid f15x2500L.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Công nghiệp nặng DooSan Việt Nam; địa chỉ: KKT Dung Quất, Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi; Mã số thuế: 4300345073.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10016231320/E31 ngày 10/10/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Dung Quất, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dây tết bện cách nhiệt đường kính 15mm, được làm từ nhiều sợi xe giống nhau tết bện lại. Thành phần sợi xe gồm hai sợi đơn giống nhau (bằng bó sợi thủy tinh được bao bọc bên ngoài bởi sợi gốm) quấn quanh sợi thép không rỉ (đường kính 0,05mm).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Ceramic Braid

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây tết bện cách nhiệt đường kính 15mm, được làm từ nhiều sợi xe giống nhau tết bện lại. Thành phần sợi xe gồm hai sợi đơn giống nhau (bằng bó sợi thủy tinh được bao bọc bên ngoài bởi sợi gốm) quấn quanh sợi thép không rỉ (đường kính 0,05mm).

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.

Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

Thuộc nhóm 70.19 - Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt), phân nhóm 7019.90 - Loại khác, mã số 7019.90.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQCK Cảng Dung Quất, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
- TT PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 774/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/1/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 774/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là đệm cách nhiệt bằng sợi thủy tinh dạng dây.

Trên cơ sở kết quả phân tích, công văn bổ sung thông tin phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo số 182/TB-PTPL ngày 26/11/2014, công văn số 257/PTPLĐN-NV ngày 12/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Ceramic Braid

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây tết bện cách nhiệt đường kính 15mm, được làm từ nhiều sợi xe giống nhau tết bện lại. Thành phần sợi xe gồm hai sợi đơn giống nhau (bằng bó sợi thủy tinh được bao bọc bên ngoài bởi sợi gốm) quấn quanh sợi thép không rỉ (đường kính 0,05mm).

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.

Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

Thuộc nhóm 70.19 - Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt), phân nhóm 7019.90 - Loại khác, mã số 7019.90.90 - - Loại kháctại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩuưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 774/TB-TCHQ

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266424