Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 78/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 78/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 26/04/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/05/2006   Số công báo: Từ số 9 đến số 10
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/04/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 78/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Về những kiến nghị của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ:

1. Giao Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp và tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III thiết thực, hiệu quả.

Về tổ chức của Hội, cần củng cố các Ban đại diện người cao tuổi để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; Bộ Nội vụ nghiên cứu và xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng việc phát triển hệ thống tổ chức Hội các cấp.

2. Về đề nghị lấy ngày 06 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống của người cao tuổi: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh đề án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Đồng ý tiếp tục xây dựng Quỹ chăm sóc người cao tuổi ở trung ương và cơ sở nhằm thực hiện cuộc vận động toàn xã hội, trong đó có người cao tuổi, tham gia đóng góp nguồn lực, tập trung hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giải quyết nhà ở cho người già cô đơn, thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi giai đoạn 2006 – 2010.

4. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách để hội viên Hội Người cao tuổi được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua mô hình hộ gia đình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về Đề án xây dựng Trung tâm chăm sóc, phát huy người cao tuổi: Trước mắt làm có trọng tâm, trọng điểm theo mô hình "nhà xã hội" tại cơ sở (xã, phường), đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng bị chiến tranh tàn phá nặng nề hiện còn nhiều khó khăn với phương châm Nhà nước hỗ trợ và huy động sự đóng góp của nhân dân. Cần phát huy hiệu quả những cơ sơ chăm sóc người cao tuổi đã có.

86