• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 78/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 78/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 78/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 08/03/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/03/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 78/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Bộ Chính trị về những công việc cần cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn chỉnh đề án Đổi mới và phát triển dạy nghề và đề án Chiến lược dạy nghề, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

b) Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại các khu vực đô thị; Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê; Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời rà soát, đề xuất điều chỉnh các chính sách về phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở cho công nhân phù hợp với thực tế.

c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Từ khóa: Thông báo 78/TB-VPCP

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
135968