Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 78/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Tổng Công ty lương thực miền Bắc và Tổng Công ty lương thực miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 78/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 09/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/3/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 78/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Tổng Công ty lương thực miền Bắc và Tổng Công ty lương thực miền Nam. Cụ thể,

Để thực hiện chủ trương này, các Bộ và hai tổng công ty cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo hai tổng công ty có kế hoạch cụ thể tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, chủ lực về kinh doanh lương thực, nòng cốt trong Hiệp hội Lương thực Việt Nam, chủ động mua hết lúa hàng hóa cho nông dân với giá cả hợp lý; xuất khẩu có hiệu quả; bình ổn giá cả thị trường trong nước nhằm góp phần phát huy tốt nhất lợi thế sản xuất lúa gạo của cả nước.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam và Hiệp hội Lương thực Việt Nam chủ động điều tra chi phí sản xuất, xác định giá thành sản xuất của từng vụ lúa để làm cơ sở xác định giá thu mua, bảo đảm cho người trồng lúa có lãi từ 30% trở lên và để làm căn cứ thương thảo ký hợp đồng xuất khẩu, xây dựng cơ chế đầu tư phù hợp, bảo đảm xuất khẩu có hiệu quả. Trường hợp vì giá mua lúa bảo đảm có lãi thấp nhất 30% cho người trồng lúa mà xuất khẩu bị lỗ, Chính phủ sẽ xem xét, xử lý thỏa đáng cho doanh nghiệp.

3. Về xuất khẩu gạo: Hai tổng công ty tiếp tục khai thác tìm kiếm thị trường, ký kết hợp đồng xuất khẩu và đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu theo hợp đồng đã ký kết, thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Có kế hoạch, phương án xâm nhập thị trường lúa gạo thế giới (đầu tư sản xuất, mua bán lúa gạo trên thế giới). Đối với một số thị trường xuất khẩu lớn, ổn định, cần nghiên cứu xây dựng kho ngoại quan để chủ động giữ thị trường.

86