• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ


 

Thông báo số 7844/TC-TCĐN ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc thông báo Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2003

Tải về Thông báo 7844/TC-TCĐN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7844/TC-TCĐN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Xuân Hiểu
Ngày ban hành: 30/07/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Thông tư 41/1998/TT-BTC, ngày 30/07/2003, BTC đã ban hành Thông báo 7844/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2003.

Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8 năm 2003, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 8/2003 là 1 USD = 15.472 đồng.

2/ Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla Mỹ (USD) và các ngoại tệ khác của tháng 8 năm 2003 thực hiện theo phụ lục đính kèm tại công văn này.

3/ Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác được tính thông qua đôla Mỹ theo tỷ giá quy định tại điểm 1 và 2 nói trên.

4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.

Từ khóa: Thông báo 7844/TC-TCĐN

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
28222