• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 79/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 79/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 79/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/04/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/04/2011, VPCP đã ban hành Thông báo 79/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

- Dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu là nhiệm vụ chiến lược góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thời gian qua, các Bộ, ngành đã quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025; các doanh nghiệp đã tích cực thực hiện các biện pháp để tăng mức dự trữ, xây dựng kho dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu, bước đầu đáp ứng được tiến độ đề ra trong Quy hoạch. Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, cập nhật tiến độ triển khai Quy hoạch, giao ban thường xuyên, chủ động điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Bộ Công Thương nghiên cứu tình hình thực tế trên thế giới và năng lực của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu trong nước để xem xét, đề xuất lộ trình nâng số ngày nhu cầu dự trữ lên khoảng 40 ngày; xây dựng hệ thống theo dõi dự trữ thương mại và lưu thông xăng dầu đảm bảo tốt công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên.

- Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện phương pháp quản lý dự trữ quốc gia về sản phẩm xăng dầu, tránh thất thoát; kiểm tra, giám sát thường xuyên bảo đảm phát huy tối đa lợi ích của việc dự trữ cho người tiêu dùng và nền kinh tế.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan xem xét, cập nhật Quy hoạch Cảng Long Sơn vào quy hoạch chi tiết Cụm Cảng biển nhóm 5 để tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai các dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu số 3, Tổ hợp hóa dầu miền Nam và Kho ngầm Long Sơn.

- Các Doanh nghiệp tích cực triển khai dự án xây dựng kho dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu, báo cáo Bộ Công Thương các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý.

- Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu khả năng tận dụng các giếng dầu khí tại các mỏ đã hết thời hạn khai thác và hệ thống khai thác hiện có làm kho dự trữ dầu thô.

Từ khóa: Thông báo 79/TB-VPCP

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
121650