• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Kiểm định chất lượng giáo dục

 

Thông báo 80/TB-VP về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục phổ thông, ngày 29/12/2009 do Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Thông báo 80/TB-VP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/TB-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Chử Đức Nhã
Ngày ban hành: 09/02/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/02/2010, Bộ GDDT đã ban hành Thông báo 80/TB-VP về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục phổ thông, ngày 29/12/2009.

Trước mắt, cơ quan đánh giá ngoài và công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục được thực hiện theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông. Trong thời gian tới, việc đánh giá ngoài và công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục sẽ do các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện. Bộ GD&ĐT sẽ sớm ban hành Thông tư Quy định về điều kiện thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non. Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non được xây dựng theo hướng: một bộ tiêu chuẩn đánh giá có thể dùng chung cho kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường chuẩn quốc gia, thanh tra toàn diện và công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ban đầu, việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non sẽ được thực hiện với những trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia.

Từ khóa: Thông báo 80/TB-VP

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
103227