• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 82/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 82/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 23/03/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/03/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 82/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

 Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Đề cao trách nhiệm trước đất nước, trước Chính phủ và nhân dân; rà soát lại kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm 2010 với mức tăng trưởng bình quân khoảng 10%. Trong đó phải chú ý đến các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp; đầu tư mạnh hơn vào công tác nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu; mở rộng thị trường; chú trọng công tác bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm, thuốc chữa bệnh, bảo vệ môi trường v.v…

Tiếp tục rà soát danh mục các dự án đầu tư để triển khai có hiệu quả, đặc biệt là thu xếp vốn và tổ chức thực hiện các dự án quan trọng, dự án phải hoàn thành trong năm 2010 bảo đảm đúng tiến độ; không khởi công các dự án chưa thực sự cấp thiết, không hiệu quả, chưa đủ thủ tục theo quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Khẩn trương triển khai các dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài, bảo đảm có hiệu quả.

Từ khóa: Thông báo 82/TB-VPCP

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
102840