• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Ban cán sự Đảng

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Thông báo 828/TB-BHXH năm 2014 kết luận của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Tải về Thông báo 828/TB-BHXH
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 828/TB-BHXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Cù Ngọc Oánh
Ngày ban hành: 14/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/3/2014, BHXH Việt Nam ban hành Thông báo 828/TB-BHXH kết luận của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị định 05/2014/NĐ-CP. Cụ thể,

Ban Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

- Trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) ban hành Quyết định thay đổi chức danh cán bộ quản lý đối với các đơn vị được đổi tên (Ban Tài chính - Kế toán, Ban Sổ - Thẻ, Ban Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc) trong tháng 3/2014;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị đổi tên trong tháng 4/2014; thẩm định việc sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc còn lại cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 05/2014/NĐ-CP trước ngày 30/9/2014.

- Trình Ban Cán sự đảng về nhân sự của các đơn vị mới thành lập (Ban Kiểm toán nội bộ, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, Đại diện Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh) trước ngày 15/3/2014;

Từ khóa: Thông báo 828/TB-BHXH

304

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
224100