Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 83/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung ương tại phiên họp Hội đồng giáo quốc phòng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 17/06/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/6/2003, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 83/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung ương tại phiên họp Hội đồng giáo quốc phòng Trung ương. Cụ thể,

Năm 2002, công tác GDQP và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (BDKTQP-AN) có nhiều tiến bộ, về cơ bản đạt được mục tiêu đề ra trong kế hoạch năm. Các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP được ban hành tương đối đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp uỷ, chính quyền địa phương đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDQP. Việc tổ chức thực hiện công tác này được chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Công tác GDQP góp phần làm cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể, học sinh, sinh viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Hội đồng GDQP Trung ương bước đầu hoạt động có hiệu quả; Hội đồng GDQP ở nhiều địa phương đã hoạt động đi vào nền nếp, phát huy được vai trò tham mưu, tư vấn cho cấp uỷ, chính quyền các cấp trong chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác GDQP toàn dân.

100