• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 8439/TB-BNN-VP năm 2015 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị "Tổng kết khai thác cá vụ Nam năm 2015, kế hoạch vụ cá Bắc năm 2015 - 2016” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 8439/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8439/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ “TỔNG KẾT KHAI THÁC CÁ VỤ NAM NĂM 2015, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHAI THÁC CÁ VỤ BẮC NĂM 2015 - 2016”

Ngày 07/10/2015, tại thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức “Hội nghị tổng kết khai thác cá vụ Nam năm 2015, kế hoạch vụ cá Bắc năm 2015 - 2016”; tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Tám - Thứ trưởng  Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Đại biểu tham dự Hội nghị có: đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Tổng cục Thủy sản; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Khai thác và BVNLTS, Chi cục Thủy sản của và một số ngư dân 28 tỉnh, thành phố ven biển. Phê bình các Sở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh không cử đại diện tham dự Hội nghị mà không báo lý do.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục Thủy sản, Viện Nghiên cứu Hải sản và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám kết luận như sau:

Vụ cá Nam năm 2015, hiện tượng Elnino làm nhiệt độ nước biển ấm, sản lượng cá ngừ khai thác giảm nhiều; việc gia tăng hoạt động tuần tra, kiểm soát của các nước trên biển Đông đã ảnh hưởng đến tâm lý bám biển của bà con ngư dân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản, các địa phương ven biển và đặc biệt là sự nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn khơi bám biển của bà con ngư dân, vụ cá Nam năm 2015 đã đạt được những kết quả tích cực, tổng sản lượng khai thác đạt 1.739 ngàn tấn, tăng 5,39% so với vụ cá Nam năm 2014.

Vụ cá Bắc năm 2015 - 2016 theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất thường, sự ảnh hưởng của Elnino kéo dài tới hết mùa xuân năm 2016. Để đạt được kết quả tốt trong vụ cá Bắc năm 2015 - 2016 yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhóm giải pháp sau:

1. Giải pháp về kỹ thuật

a) Viện Nghiên cứu Hải sản:

- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ dự báo ngư trường khai thác hải sản; cải tiến phương pháp thông tin, truyền tin về bản tin dự báo ngư trường để các địa phương, ngư dân dễ tiếp cận, yên tâm bám biển khai thác hiệu quả.

- Hoàn thiện, công bố hướng dẫn, chuyển giao mẫu tàu và kỹ thuật khai thác đối với nghề lưới vây đuôi vào thực tế khai thác để nhân rộng trong năm 2016 cho các địa phương triển khai thực hiện.

b) Tổng cục Thủy sản:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát lại các nghề, mùa vụ khai thác, ngư trường khai thác; đồng thời đánh giá sự biến động của nguồn lợi hải sản để hướng dẫn cơ cấu lại, chuyển đổi các nghề cho phù hợp và đảm bảo hiệu quả, bền vững.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương tăng cường tập huấn, hướng dẫn ngư dân các nghề khai thác hiệu quả có tính chọn lọc cao, đổi mới phương thức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật mới, công nghệ mới ngay trên các tàu để ngư dân vận dụng vào trong sản xuất để đạt hiệu quả. Tổng kết kinh nghiệm đào tạo nghề cho ngư dân khai thác cá ngừ tại Bình Định để nhân rộng ra các địa phương khác và đối tượng khai thác khác.

- Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ mới về giảm tổn thất sau thu hoạch trên tàu cá với phương châm nâng cao chất lượng và hiệu quả.

2. Giải pháp về quản lý, chỉ đạo

a) Tổng cục Thủy sản:

- Bám sát thực tiễn sản xuất tại các địa phương; theo dõi diễn biến của việc tăng giá xăng, dầu; diễn biến bất thường của thời tiết, tình hình an ninh trên biển để kịp thời chỉ đạo và đề xuất các giải pháp phù hợp hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất trên biển.

- Tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn về tổ chức hoạt động của lực lượng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (về tàu kiểm tra, kiểm soát, trang phục, chế độ, chính sách đối với thanh tra chuyên ngành ...).

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới tàu cá có công suất lớn hơn 90CV phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản; không cấp phép đóng mới đối với tàu cá làm nghề lưới kéo và không cấp phép đối với các tàu đang hoạt động nghề khác chuyển sang làm nghề lưới kéo; tập trung chuyển đổi các nghề khai thác hải sản không hiệu quả gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và hệ sinh thái sang các nghề khai thác hiệu quả bền vững.

- Tổ chức đánh giá sự bồi lấp của các luồng lạch, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá để có kế hoạch khắc phục; tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị chuyên đề về cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá sau khi Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt Quy hoạch về cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

b) Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ven biển:

- Tăng cường quản lý an toàn tàu cá trước khi ra khơi, quản lý đóng mới tàu cá theo quy hoạch và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản.

- Hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật, tay nghề khai thác cho ngư dân. Tổng kết khai thác theo mùa vụ, theo nghề và ngư trường. Thực hiện quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; rà soát, cơ cấu lại và chuyển đổi nghề khai thác cho phù hợp; quản lý chặt và hạn chế nghề lưới kéo.

c) Viện Nghiên cứu Hải sản hoàn thiện và tổ chức công bố trữ lượng nguồn lợi thủy sản, khả năng nguồn lợi thủy sản cho phép khai thác tại vùng biển Việt Nam làm cơ sở xây dựng định hướng phát triển bền vững hoạt động khai thác thủy sản.

3. Giải pháp về chính sách

- Tổng cục Thủy sản và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách như: Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính Phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; nghiên cứu hướng dẫn thực hiện tốt Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đặc biệt là hướng dẫn việc lắp đặt máy thủy cũ trên các tàu.

- Tổng cục Thủy sản tiếp tục hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai tốt Quyết định 375/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản; Quyết định số 3465/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi đối với tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- UBND 28 tỉnh, thành ven biển;
- Sở NN&PTNT, Chi cục KTBVNLTS 28 tỉnh, thành phố ven biển;
- Các Vụ: TC, KH;
- Viện Nghiên cứu Hải sản;
- Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản;
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia;
- TCTS (KHTC, PCTT, VP, KN, TTTT, KTTS);
- Lưu: VT, TCTS, VP(100).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8439/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 14/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/10/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 8439/TB-BNN-VP năm 2015 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị "Tổng kết khai thác cá vụ Nam năm 2015, kế hoạch vụ cá Bắc năm 2015 - 2016”.

Giải pháp về kỹ thuật

a) Viện Nghiên cứu Hải sản:

- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ dự báo ngư trường khai thác hải sản; cải tiến phương pháp thông tin, truyền tin về bản tin dự báo ngư trường để các địa phương, ngư dân dễ tiếp cận, yên tâm bám biển khai thác hiệu quả.

- Hoàn thiện, công bố hướng dẫn, chuyển giao mẫu tàu và kỹ thuật khai thác đối với nghề lưới vây đuôi vào thực tế khai thác để nhân rộng trong năm 2016 cho các địa phương triển khai thực hiện.

b) Tổng cục Thủy sản:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát lại các nghề, mùa vụ khai thác, ngư trường khai thác; đồng thời đánh giá sự biến động của nguồn lợi hải sản để hướng dẫn cơ cấu lại, chuyển đổi các nghề cho phù hợp và đảm bảo hiệu quả, bền vững.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương tăng cường tập huấn, hướng dẫn ngư dân các nghề khai thác hiệu quả có tính chọn lọc cao, đổi mới phương thức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật mới, công nghệ mới ngay trên các tàu để ngư dân vận dụng vào trong sản xuất để đạt hiệu quả. Tổng kết kinh nghiệm đào tạo nghề cho ngư dân khai thác cá ngừ tại Bình Định để nhân rộng ra các địa phương khác và đối tượng khai thác khác.

- Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ mới về giảm tổn thất sau thu hoạch trên tàu cá với phương châm nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Từ khóa: Thông báo 8439/TB-BNN-VP

2.346

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296375