Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 85/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tại phiên họp Uỷ ban do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 85/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 17/06/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/6/2003, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 85/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tại phiên họp Uỷ ban. Cụ thể,

Chủ tịch UBQG TKCN đã kết luận:

1. Tìm kiếm Cứu nạn là một nhiệm vụ hết sức cần thiết và bức xúc. Hiện nay do thời tiết, khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến khó lường, năm nào ở nước ta cũng xảy ra thiên tai như lũ, bão, dông, lốc, lũ quét. Ngoài ra, các thảm hoạ do con người gây ra cũng có chiều hướng gia tăng như cháy rừng, cháy nhà cao tầng, tràn dầu... Mục đích của nhiệm vụ TKCN là hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Thời gian qua UBQGTKCN đã phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương hoạt động tương đối hiệu quả, song thiệt hại vẫn còn rất lớn. UBQGTKCN, các Bộ, ngành và địa phương cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm, tìm cho được nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề xuất được các phương án TKCN trong từng trường hợp cụ thể.

2. Theo chức năng, nhiệm vụ, UBQGTKCN phải thực hiện 2 yêu cầu chủ yếu sau:

- Xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể về TKCN; trên cơ sở đó, lập Kế hoạch TKCN cụ thể cho từng nhiệm vụ; đồng thời xây dựng các dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư và giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia TKCN.

- Khi xảy ra các thảm hoạ do thiên nhiên hoặc do con người gây ra, phải nắm bắt nhanh tình hình, phối hợp tổ chức lực lượng ứng cứu kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại đến mức tối thiểu.

89