Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 87/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo; dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên và dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km0 - Km188 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 12/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/3/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 87/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo; dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên và dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km0 - Km188.

Sau khi nghe Ban QLDA1, Ban QLDA 5, các Nhà thầu thi công báo cáo và các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Tình hình thực hiện của các Dự án:

1.1. Tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo, do Ban QLDA1 quản lý: (Phụ lục 1).

1.2. Tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên, do Ban QLDA5 quản lý: (Phụ lục 2).

1.3. Tình hình thực hiện Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km 0÷Km188 (dự án thành phần 1):

Tiểu dự án 1 đoạn Km0÷Km130 do Ban QLDA5 quản lý: (Phụ lục 3a).

Tiểu dự án 2 đoạn Km130÷Km188 do Ban QLDA1 quản lý: (Phụ lục 3b)

2. Yêu cầu tiến độ của các Dự án:

Hiện nay, tiến độ thi công của các Dự án trên rất cấp bách, thời gian thi công còn lại không nhiều. Trong thời gian qua sự quyết tâm thi công đảm bảo tiến độ Dự án của các Nhà thầu chưa cao, sự đôn đốc của các Ban QLDA chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa Ban QLDA với Nhà thầu, với địa phương và các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ. Mặt dù Bộ GTVT đã tổ chức họp, đi kiểm tra hiện trường các Dự án trên nhiều lần nhưng kết quả chưa được như mong muốn.

Đây là các Dự án có ý nghĩa đặc biệt về mặt chính trị, được sự quan tâm lớn của rất nhiều cử tri. Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA, các Nhà thầu thi công phải đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành công tác thảm BTN với những đoạn không bị vướng GPMB, yêu cầu tiến độ của các Dự án cụ thể.

2.1. Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo: trước ngày 30/6/2008.

2.2. Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên: trước ngày 30/6/2008.

2.3. Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km0÷Km188: trước ngày 31/12/2008.

3. Yêu cầu đối với Ban QLDA 1, Ban QLDA 5:

89