• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 89/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật thanh tra (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 89/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 89/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 25/03/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/03/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 89/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật thanh tra (sửa đổi).

Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Thanh tra Bộ) giúp Bộ trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, điều hoà, phối hợp các hoạt động thanh tra, bao gồm cả hoạt động thanh tra của Tổng cục, Cục trực thuộc; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được phân công.

Thanh tra Bộ thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với những ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trừ những ngành, lĩnh vực, những nhiệm vụ công tác đã phân công cho Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ mà Tổng cục, Cục này có cơ quan thanh tra để giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện thanh tra chuyên ngành.

Thanh tra Bộ giúp Bộ trưởng kiểm tra tính xác thực và hợp pháp của các kết luận thanh tra chuyên ngành, quyết định xử lý sau thanh tra chuyên ngành của Tổng cục trưởng, Cục trưởng, của Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với những vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có thể kiến nghị Bộ trưởng cho tiến hành thanh tra lại. Sau khi có kết quả thanh tra lại, nếu Chủ tịch UBND cấp tỉnh có ý kiến khác với Bộ trưởng thì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Từ khóa: Thông báo 89/TB-VPCP

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
102966