Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 90/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về đề án đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở Malaysia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 90/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 24/05/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/05/2002, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 90/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về đề án đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở Malaysia.

Việc đưa lao động đi làm việc ở Malaysia phải được tiến hành chặt chẽ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 146/VPCP-VX ngày 08/3/2002 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phải chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm, không làm ồ ạt. Sau thời gian thí điểm sẽ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm để mở rộng.

Trong thời gian tiến hành thí điểm, tạm dừng việc cho phép thêm doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa lao động đi Malaysia. Đối với các doanh nghiệp đã được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho phép, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phải kiểm tra chặt chẽ, doanh nghiệp nào đủ điều kiện và đảm bảo chất lượng lao động, các hợp đồng cung cấp lao động được ký kết chặt chẽ, đúng quy định, mới cho phép thí điểm đưa lao động sang Malaysia; cần xử lý nghiêm minh và kịp thời những vi phạm.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện và chất lượng tham gia thí điểm đưa lao động sang làm việc ở Malaysia.

3. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn chỉnh Đề án đưa lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở Malaysia, trong đó chú ý phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi và khó khăn của thị trường lao động Malaysia để có giải pháp phù hợp. Chọn 01 tỉnh và 01 doanh nghiệp làm thí điểm thực hiện đề án này trong tháng 6 năm 2002

4. Để gắn việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở Malaysia với chương trình giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo, giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích việc đưa lao động đi làm việc ở Malaysia.

97