• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Thông báo số 9001/TM-DM về việc thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

Tải về Thông báo 9001/TM-DM
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9001/TM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: ***
Ngày ban hành: 13/10/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/10/2005, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 9001/TM-DM về việc thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Tham khảo ý kiến Hiệp hội dệt may Việt nam, Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch chủng loại hàng (cat.) 338/339 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 như sau:

1. Thương nhân được phép xuất khẩu và cấp visa cho các lô hàng xuất khẩu theo đăng ký tại Phòng QLXNK khu vực cho số lượng xuất khẩu và kế hoạch giao hàng đến hết năm 2005 như danh sách đính kèm .

2. Do số lượng đăng ký cấp visa tự động của thương nhân vượt nguồn hạn ngạch còn lại, nhưng Liên Bộ cân đối số hạn ngạch dự kiến được ứng trước của năm 2006 (sau khi được phía Hoa kỳ gia hạn Hiệp định) nên khả năng tổng nguồn hạn ngạch đủ để cấp cho thương nhân (xin xem bản phụ lục đính kèm). Tuy nhiên, Liên Bộ đề nghị thương nhân đã đăng ký giao hàng trong tháng 12/2005 cân đối thời gian giao hàng để các lô hàng đến Hoa Kỳ sau ngày 31/12/2005 để có thể sử dụng hạn ngạch của năm 2006 trong trường hợp hạn ngạch 2005 không còn đủ.

Đề nghị thương nhân đã đăng ký kế hoạch giao hàng tháng 12/2005 gửi báo cáo chi tiết kế hoạch dự kiến giao hàng trong tháng 12/2005 để Liên Bộ tổng hợp và sẽ thông báo cho thương nhân biết. Báo cáo chi tiết giao hàng tháng 12/2005 gửi đến Ban điều hành hạn ngạch dệt may - Bộ thương mại chậm nhất ngày 5/11/2005 (theo ngày công văn đến Bộ Thương mại). Thương nhân không gửi đăng ký chi tiết sẽ không được xem xét đưa vào kế hoạch giao hàng tháng 12/2005 nhưng vẫn bị phạt vì không thực hiện đúng quy định của Liên Bộ.

3.Thương nhân được phép điều chỉnh giảm số lượng đã đăng ký cấp visa tự động và thông báo với Phòng QL XNK khu vực và Ban ĐHHN Dệt May chậm nhất ngày 5/11/2005 (theo ngày công văn đến Bộ Thương mại).

Từ khóa: Thông báo 9001/TM-DM

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6781