Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 94/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 94/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/3/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 94/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. Cụ thể,

Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão năm 2008 của ngành, địa phương mình, trên cơ sở đó rà soát, xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống thiên tai lụt, bão cho năm 2009 có hiệu quả hơn, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và có hệ thống từ tỉnh xuống đến huyện, xã, đặc biệt đối với các vùng trọng điểm, xung yếu.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cho cộng đồng thông qua tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng và giảng dạy trong các trường phổ thông, ban hành sổ tay hướng dẫn, thực hiện qua các khóa đào tạo để mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm và biết cách tự cứu mình trước khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tăng cường năng lực dự báo cho Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tu bổ, nâng cấp các công trình phục vụ phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai, các khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền.

87