• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Thông báo 946/TB-BHXH sửa đổi Phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Thông báo 946/TB-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ  MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Hiện nay, có thêm nghiệp vụ mới phát sinh là người lao động đã giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, cơ quan BHXH đã thu hồi sổ BHXH, nay điều chỉnh bổ sung phụ cấp thâm niên nghề (giáo viên, hải quan, tòa án,...). Nên Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ đề nghị điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) 311/.../SO.

Để ngày càng hoàn thiện Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, Bảo hiểm xã hội Thành phố điều chỉnh PGNHS nói trên, áp dụng kể từ ngày 11/4/2013 (đính kèm thông báo này).

Đề nghị các phòng nghiệp vụ, BHXH quận/huyện, tổ chức, đơn vị và cá nhân người lao động tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa bằng Phiếu giao nhận đã điều chỉnh nói ở trên.

Bảo hiểm xã  hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Trưởng phòng, Giám đốc BHXH quận/huyện, tổ chức, đơn vị và cá nhân người lao động tham gia BHXH, BHYT thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TP. HCM;
- Các Trưởng phòng nghiệp vụ;
- Các Giám đốc BHXH quận, huyện;
- Trang web BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, TCCB(2b).

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 11/4/2013

Số Hồ sơ: 311/................/SO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Điều chỉnh quá trình đã được chốt xác nhận trên sổ BHXH
Áp dụng đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, ngừng đóng BHXH
(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc đối với cấp BHXH Thành phố; 12 ngày làm việc đối với cấp BHXH quận, huyện)

1. Tên đơn vị:.................................................................Mã đơn vị:.......................

2. Điện thoại:....................................................Email:............................................

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

1

Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS)

 

2

Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS)

 

3

Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS, 03 bản)

 

4

Sổ BHXH (mẫu cũ) hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới)

 

5

Các tờ rời sổ BHXH

 

6

Bản tổng hợp quá trình đóng BHXH, BHTN, mẫu 07/SBH (áp dụng đối với trường hợp đã chốt sổ in tờ rời sổ BHXH)

 

7

- Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT (mẫu D07-TS, 03 bản)

- Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực)

 

8

Hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh: Quyết định, Hợp đồng .................

.......................................................................................................

 

9

Sổ BHXH (1 sổ/người) (Bản sao có chứng thực của cơ quan BHXH nơi giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần)

 

Lưu ý:

1. Tại điểm 7 chỉ áp dụng đối với sổ BHXH (mẫu cũ), đơn vị bổ sung thông tin cá nhân còn thiếu so với trang 3 sổ: ngày cấp chứng minh nhân dân để in tờ bìa sổ mới.

2. Tại điểm 9 chỉ áp dụng đối với trường hợp người lao động đã giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, cơ quan BHXH đã thu hồi sổ BHXH, nay điều chỉnh bổ sung phụ cấp thâm niên nghề (giáo viên, hải quan, tòa án..). Vậy, khi nộp hồ sơ bỏ các điểm 4, 5, 6, 7.

Ngày trả kết quả:......................../.............../......................(Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ).

 

...............,ngày........tháng........năm........
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)


Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 946/TB-BHXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 08/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 946/TB-BHXH

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183245