• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đo lường


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 947/TB-TĐC về hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Tải về Thông báo 947/TB-TĐC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 947/TB-TĐC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng   Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 22/07/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/07/2010, TĐC đã ban hành Thông báo 947/TB-TĐC về hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Kể từ ngày 01/7/2010, các giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn xây dựng, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp cho các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN ngày 12/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hết hiệu lực.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện đăng ký theo quy định Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN.

Từ khóa: Thông báo 947/TB-TĐC

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
109233