• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 9558/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép thanh SEA1215MS do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 9558/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9558/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

v kt qu phân loi đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thtục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn c Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng tại Thông báo số 275/TB1-CNHP ngày 07 tháng 10 năm 2015 và đề nghị của Cục trưng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Thép thanh SEA1215MS, không hợp kim dễ cắt gọt cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, mặt cắt ngang hình tròn D12.00mm. Dùng để làm vật tư sản xuất thép cho thép cơ khí chế tạo, hàng mới 100%. (mục 5 tờ khai hải quan).

- Thép thanh SEA1215MS, không hợp kim dễ cắt gọt cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, mặt cắt ngang hình tròn D5.50mm. Dùng để làm vật tư sản xuất thép cho thép cơ khí chế tạo, hàng mới 100%. (mục 6 tờ khai hải quan).

- Thép thanh SEA1215MS, không hợp kim dễ cắt gọt cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, mặt cắt ngang hình tròn 17.00mm. Dùng để làm vật tư sản xuất thép cho thép cơ khí chế tạo, hàng mới 100%. (mục 9 tờ khai hải quan).

- Thép thanh SEA1215MS, không hợp kim dễ cắt gọt cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, mặt cắt ngang hình tròn 14.00mm. Dùng để làm vật tư sản xuất thép cho thép cơ khí chế tạo, hàng mới 100%. (mục 10 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần thép chính xác Sunway

Địa chỉ: Lô đất số II-7.2, mặt đường N3, KCN Quế Võ 2, Ngọc Xá, Bắc Ninh.

MST: 2300774209

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10054492060/A11 ngày 08/9/2015 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan TP. Hải Phòng).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hp kim dễ cắt gọt, dạng cuộn, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Thép không hp kim d ct gọt, dạng cuộn, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn.

Thuộc Nhóm 7213 “St hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng”, mã số 7213.20.00 “- Loại khác bằng thép dễ cắt gọttại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục HQCK cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan TP. Hải Phòng);
-
Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
-
Công ty cổ phần thép chính xác Sunway; (Đ/c: Lô đt số II-7.2, mặt đường N3, KCN Quế Võ 2, Ngọc Xá, Bắc Ninh);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9558/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9558/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép thanh SEA1215MS.

Tên hàng theo khai báo:

- Thép thanh SEA1215MS, không hợp kim dễ cắt gọt cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, mặt cắt ngang hình tròn D12.00mm. Dùng để làm vật tư sản xuất thép cho thép cơ khí chế tạo, hàng mới 100%. (mục 5 tờ khai hải quan).

- Thép thanh SEA1215MS, không hợp kim dễ cắt gọt cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, mặt cắt ngang hình tròn D5.50mm. Dùng để làm vật tư sản xuất thép cho thép cơ khí chế tạo, hàng mới 100%. (mục 6 tờ khai hải quan).

- Thép thanh SEA1215MS, không hợp kim dễ cắt gọt cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, mặt cắt ngang hình tròn 17.00mm. Dùng để làm vật tư sản xuất thép cho thép cơ khí chế tạo, hàng mới 100%. (mục 9 tờ khai hải quan).

- Thép thanh SEA1215MS, không hợp kim dễ cắt gọt cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, mặt cắt ngang hình tròn 14.00mm. Dùng để làm vật tư sản xuất thép cho thép cơ khí chế tạo, hàng mới 100%. (mục 10 tờ khai hải quan).

Từ khóa: Thông báo 9558/TB-TCHQ

381

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295423