• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật doanh nghiệp

 

Thông báo số 96/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại hội thảo về đề án thí điểm chuyển đổi ban QLDA Mỹ Thuận và ban QLDA 1 từ đơn vị sự nghiệp thành công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Tải về Thông báo 96/TB-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 96/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 17/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/3/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 96/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại hội thảo về đề án thí điểm chuyển đổi ban QLDA Mỹ Thuận và ban QLDA 1 từ đơn vị sự nghiệp thành công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp. Cụ thể,

Trong khi Bộ GTVT đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thể chế hóa chính thức một số vấn đề liên quan đến hoạt động của các Ban QLDA, vẫn cần khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm chuyển đổi hai Ban QLDA. Nội dung đề án cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Về thực trạng tổ chức hiện nay: Cần nghiên cứu, viết ngắn gọn hơn.

- Về lý do chuyển đổi: Cần đánh giá rõ hơn những hạn chế hiện nay của tổ chức Ban QLDA đối với việc thực hiện các dự án chuyên ngành giao thông do các Bộ, các địa phương và các tổ chức kinh tế khác làm chủ đầu tư. Đồng thời, phân tích rõ xu thế hiện nay của công tác quản lý dự án (xu thế hội nhập và xu thế xã hội hóa đầu tư). Lưu ý về sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài (Delta, Apache, Vina Capital …) vào lĩnh vực quản lý dự án tại Việt Nam.

- Về mô hình chuyển đổi: Thống nhất sẽ chuyển sang công ty TNHH nhà nước một thành viên. Sau đó, sẽ nghiên cứu xây dựng lộ trình thực hiện cổ phần hóa thích hợp nhằm thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng GTVT.

- Về phạm vi ngành nghề kinh doanh: Cần tận dụng, phát huy ưu thế sẵn có của tổ chức Ban QLDA hiện tại làm cơ sở phát triển kinh doanh đa dạng trong tương lai, cụ thể:

+ Quản lý điều hành dự án (bao gồm cà công tác Tư vấn giám sát, thẩm tra, kiểm định …)

+ Làm đại diện chủ đầu tư và làm chủ đầu tư các dự án.

+ Môi giới đầu tư, gọi vốn, nhận ủy thác đầu tư … thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư.

Từ khóa: Thông báo 96/TB-BGTVT

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
64230