• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo số 96/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị triển khai đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 96/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 96/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 17/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/4/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 96/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị triển khai đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008. Cụ thể,

Để thực hiện tốt Đề án này, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung triển khai các công việc chủ yếu sau đây:

1. Về phân cấp quản lý nhà nước thực hiện Đề án:

Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhiệm vụ là cơ quan thường trực quản lý Đề án chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan hoàn thành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Đề án trước ngày 25 tháng 4 năm 2008, theo hướng dẫn chung của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án của địa phương trước ngày 30 tháng 4 năm 2008; xác định Ban Quản lý dự án, hình thức quản lý dự án theo quy định của pháp luật, phù hợp thực tế địa phương, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao; xây dựng kế hoạch, danh mục công trình cần thực hiện, chú ý lồng ghép chương trình này với các chương trình xây dựng cơ bản chung về giáo dục tại địa phương; chịu trách nhiệm quyết định về đơn giá xây dựng tại địa phương.

2. Về thiết kế mẫu:

Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành thiết kế mẫu trường, lớp học và thiết kế mẫu nhà công vụ cho giáo viên trước ngày 30 tháng 6 năm 2008 để hướng dẫn các địa phương thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo Đề án của địa phương có thể chủ động vận dụng điều chỉnh mẫu phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương.

3. Về bố trí nguồn kinh phí:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh phương án bố trí vốn cho các địa phương trình phê duyệt trước ngày 15 tháng 4 năm 2008 để kịp thời triển khai thực hiện Đề án; khẩn trương xây dựng phương án phân bổ kinh phí tạm ứng cho năm 2008 là 4.000 tỷ đồng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 20 tháng 4 năm 2008.

Ngoài ngân sách hỗ trợ của trung ương, các địa phương dành ít nhất 35% vốn đầu tư cho giáo dục hàng năm để thực hiện Đề án. Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết cho sự nghiệp giáo dục và y tế trước ngày 25 tháng 4 năm 2008, trong đó dành không quá 20% tổng nguồn thu từ xổ số kiến thiết để thực hiện Đề án.

Từ khóa: Thông báo 96/TB-VPCP

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
65049