• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quan hệ lãnh sự


 

Hiệp định số 91/2004/LPQT về việc lãnh sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a

Tải về Hiệp định số 91/2004/LPQT về việc lãnh sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/2004/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 16/09/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/11/2004   Số công báo: Số 6
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Bộ Ngoại giao Nước cử sẽ thông báo sớm bằng văn bản cho Nước tiếp nhận về:

(a) Họ và tên, cấp bậc của một thành viên cơ quan lãnh sự, ngày người đó đến và đi hẳn hoặc thôi công tác cũng như bất cứ thay đổi nào liên quan đến địa vị và chức vụ của người đó tại cơ quan lãnh sự;

(b) Họ và tên, quốc tịch, ngày đến, ngày đi hẳn của một người thuộc gia đình một thành viên cơ quan lãnh sự cùng sống trong một hộ và khi một người trở thành hoặc thôi không còn là thành viên của gia đình đó nữa;

(c) Họ và tên, quốc tịch, công việc, ngày đến và ngày đi hẳn của nhân viên phục vụ riêng hoặc khi họ không còn là nhân viên phục vụ riêng nữa.

(d) Việc tuyển dụng và thải hồi thành viên cơ quan lãnh sự hoặc nhân viên phục vụ riêng là những người cư trú tại Nước tiếp nhận và đựơc hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ.

Ngày 16/09/2004, Bộ Ngoại Giao ban hành Hiệp định số 91/2004/LPQT về việc lãnh sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a.

Thông báo cho Nước tiếp nhận về việc bổ nhiệm, việc đến và đi.

Bộ Ngoại giao Nước cử sẽ thông báo sớm bằng văn bản cho Nước tiếp nhận về:

(a) Họ và tên, cấp bậc của một thành viên cơ quan lãnh sự, ngày người đó đến và đi hẳn hoặc thôi công tác cũng như bất cứ thay đổi nào liên quan đến địa vị và chức vụ của người đó tại cơ quan lãnh sự;

(b) Họ và tên, quốc tịch, ngày đến, ngày đi hẳn của một người thuộc gia đình một thành viên cơ quan lãnh sự cùng sống trong một hộ và khi một người trở thành hoặc thôi không còn là thành viên của gia đình đó nữa;

(c) Họ và tên, quốc tịch, công việc, ngày đến và ngày đi hẳn của nhân viên phục vụ riêng hoặc khi họ không còn là nhân viên phục vụ riêng nữa.

(d) Việc tuyển dụng và thải hồi thành viên cơ quan lãnh sự hoặc nhân viên phục vụ riêng là những người cư trú tại Nước tiếp nhận và đựơc hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ.

Từ khóa: Hiệp định số 91/2004/LPQT về việc lãnh sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a

422

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17667