• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo hiệu lực của Công ước quốc tế về An toàn công-te-nơ (International Convention for Safe Containers, as amended) do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 80/2014/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2014/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 53 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công ước quốc tế về An toàn công-te-nơ (International Convention for Safe Containers, as amended), thông qua tại Giơ-ne-vơ ngày 02 tháng 12 năm 1972, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2014./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Ngự

 

 

Điều 53. Thông báo về việc gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên

...

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan nhà nước hữu quan về ngày có hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/2014/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/12/2014   Số công báo: Từ số 1047 đến số 1048
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/11/2014, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo hiệu lực của Công ước quốc tế về An toàn công-te-nơ (International Convention for Safe Containers, as amended).

Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công ước quốc tế về An toàn công-te-nơ (International Convention for Safe Containers, as amended), thông qua tại Giơ-ne-vơ ngày 02 tháng 12 năm 1972, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Từ khóa: Thông báo 80/2014/TB-LPQT

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261353