• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Thông báo hiệu lực của Hiệp định khung về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi

Tải về Điều ước quốc tế 37/2013/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi, ký tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

HIỆP ĐỊNH KHUNG

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ VIỆC TRUNG QUỐC CUNG CẤP CHO VIỆT NAM KHOẢN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa hai nước, đã đạt được thỏa thuận như sau:

Điều 1

Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đồng ý cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Người cho vay) cung cấp cho Bộ Tài chính Việt Nam (Người vay) do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ định khoản tín dụng ưu đãi với tổng số tiền cho vay không vượt quá 331,9251 triệu Nhân dân tệ (dưới đây gọi tắt là Khoản tín dụng), để sử dụng cho dự án Hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Đồng Đăng và Khu đầu mối Hà Nội (gọi tắt là ba tuyến, một đầu mối) giai đoạn 2 do Công ty hữu hạn cổ phần thông tin Trung Hưng thực thi. Những chi phí mà Chính phủ Trung Quốc trợ cấp lãi suất cho khoản tín dụng này, sẽ được thanh toán trực tiếp cho Người cho vay.

Điều 2

Những điều kiện chủ yếu của Khoản tín dụng nói trên như sau:

1. Thời hạn cho vay là 15 năm (trong đó thời gian ân hạn không vượt quá 5 năm);

2. Lãi suất cho vay là 3%/năm.

Điều 3

Dự án sử dụng khoản tín dụng nói trên đã được Chính phủ hai nước chấp thuận, xác định và đã được Người cho vay đánh giá thẩm định và phê duyệt.

Điều 4

Thỏa thuận cho vay cụ thể đối với Khoản tín dụng nói trên, sẽ do Người cho vay và Người vay bàn bạc và ký kết sau khi Hiệp định này có hiệu lực.

Điều 5

Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng Khoản tín dụng nói trên, và sẽ bàn bạc đối với những vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định này.

Điều 6

Hiệp định này có hiệu lực trong ba năm kể từ ngày ký. Nếu trong thời hạn quy định nói trên mà Người cho vay và Người vay chưa ký được Thỏa thuận cho vay để sử dụng Khoản tín dụng nói trên, thì Hiệp định này tự động chấm dứt hiệu lực.

Hiệp định này được ký kết tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 6 năm 2013, được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản, mỗi bản được viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung, hai bản có giá trị ngang nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Nguyễn Văn Trung

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Cao Yến

 

Điều 68. Sao lục điều ước quốc tế

Bộ Ngoại giao sao lục điều ước quốc tế có hiệu lực gửi Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ để báo cáo, gửi các cơ quan, tổ chức hữu quan để thực hiện, gửi Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được điều ước quốc tế hai bên có hiệu lực hoặc ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2013/TB-LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Người ký: Nguyễn Văn Trung, Cao Yến
Ngày ban hành: 19/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/08/2013   Số công báo: Từ số 465 đến số 466
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Điều ước quốc tế 37/2013/TB-LPQT

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204830