Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 0044/BTM-DM về việc điều hành xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2007 do Bộ Thương mại ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 0044/BTM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 15/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15 tháng 6 năm 2007, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 0044/BTM-DM về việc điều hành xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2007.

Liên Bộ Thương mại- Bộ Công nghiệp thông báo điều hành xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2007 như sau:

1. Liên bộ dừng cấp E/L cho toàn bộ các lô hàng xuất khẩu sang Hoa kỳ thuộc các Cat. nêu tại mục I.2 Thông tư Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp số 03/2007/ TTLT/BTM/BCN ngày 28/02/2007 kể từ ngày 22/6/2007 (ngày rời cảng Việt nam).

2. Các lô hàng xuất khẩu trước ngày 22/6/2007 làm thủ tục cấp E/L tại các Phòng QLXNK Khu vực đến hết ngày 15/7/2007.

85