Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 0263/2006/BTM-DM về việc điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang hoa kỳ năm 2006 đối với phần nguồn vốn còn lại dành cấp visa tự động của cat. 340/640 do Bộ Thương mại ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 0263/2006/BTM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 10/07/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/07/2006, Căn cứ Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 18/2005/TTLT-BTM-BCN, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 0263/2006/BTM-DM về việc điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang hoa kỳ năm 2006 đối với phần nguồn vốn còn lại dành cấp visa tự động của cat. 340/640.

Đối với thương nhân đăng ký trên 3.000 tá được phân giao tối thiểu 3.000 tá, cộng với 60% số đăng ký sau khi trừ đi 3.000 tá. Từ tá thứ 3.001 trở đi,  mỗi lần đăng ký làm thủ tục visa, Phòng QLXNK trừ 60% vào nguồn tự động, và 40% vào tiêu chuẩn ký quỹ bảo lãnh của thương nhân cho tới hết số lượng được cấp tự động theo danh sách này.

Trường hợp thương nhân không còn hạn ngạch ký quỹ bảo lãnh hoặc hạn ngạch ký quỹ bảo lãnh không còn đủ, để áp dụng nguyên tắc nêu trên thì được sử dụng toàn bộ số hạn ngạch được cấp theo thông báo này và trừ vào nguồn tự động, nếu lượng thực xuất cao hơn lượng được phân giao thì thương nhân báo cáo Ban Dệt may để trình Lãnh đạo Liên Bộ duyệt cấp thêm theo số lượng thực xuất.

Thông báo số 0263/2006/BTM-DM có hiệu lực từ ngày 10/07/2006.

81