Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 03/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/01/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 5/1/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 03/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể,

Năm 2009 kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục còn khó khăn. Triển khai Nghị quyết của Quốc hội và nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2009, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là: ngăn chặn suy giảm kinh tế; ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý; đảm bảo an sinh xã hội; đề ra năm nhóm giải pháp: tháo gỡ khó khăn, có cơ chế chính sách thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu; huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh kích cầu đầu tư và tiêu dùng; thực hiện đồng bộ các giải pháp bào đảm an sinh xã hội; điều hành chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện linh hoạt, quyết liệt, phù hợp tình hình thực tế. Nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2009, cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu: tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Rà soát, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với yêu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, phát huy lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng cụ thể hóa giải pháp thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu cho từng mặt hàng nông sản theo hướng: tiếp tục duy trì sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực kích cầu đầu tư, tiêu dùng trong nông nghiệp: tập trung đầu tư phát triển thủy lợi và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn bảo đảm yêu cầu thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần nông dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có kế hoạch cụ thể sử dụng có hiệu quả gói kích cầu của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm cả hộ trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, ngành nghề nông thôn).

 

86