Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 05/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 28 tháng 12 năm 2007 về đề án chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 10/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/1/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 05/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 28 tháng 12 năm 2007 về đề án chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010. Cụ thể,

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến của các đại biểu cùng dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Ghi nhận những cố gắng và tinh thần trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Chương trình theo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp ngày 12 tháng 11 năm 2007, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ ngành, địa phương.

2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 (gọi tắt là Kế hoạch 2008) với các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; hợp lý hóa quy trình công tác phải đi trước một bước. Hợp lý hóa các quy trình công việc của các Bộ, ngành, địa phương. Hợp lý hóa một số quy trình công việc có liên quan đến nhiều Bộ, ngành.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo rà soát lại tất cả các Website, các Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trên đó có cung cấp các biểu mẫu về các dịch vụ hành chính công.

b) Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2009 - 2010 (gọi tắt là Kế hoạch 2009 - 2010) và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2008 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch 2009 - 2010 cần tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ý kiến góp ý của các cơ quan, lưu ý thêm các vấn đề sau:

- Xác định rõ các Bộ, địa phương được chọn làm mô hình điểm. Với các địa phương được lựa chọn làm điểm, cần xác định rõ lộ trình và tiến độ triển khai, từng bước đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo của các địa phương khác.

- Xây dựng Kế hoạch kinh phí ngân sách Trung ương dành cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hai năm 2009 - 2010.

88