Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 09/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc hoàn thiện dự thảo đề án: “tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 06/01/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 06 tháng 01 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 09/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc hoàn thiện dự thảo đề án: “tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có ý kiến như sau:

1. Bộ Y tế đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng nội dung dự thảo đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các đơn vị thuộc ngành y tế làm công tác chuyên môn kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ và cơ quan liên quan để hoàn thiện nội dung Đề án trong tháng 01 năm 2009; cần lưu ý một số điểm cụ thể như sau:

a) Không quy định trong Đề án việc đầu tư xây dựng mới Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tại tất cả các tỉnh, thành phố. Cần xây dựng nhóm các tiêu chí cụ thể, nhất là căn cứ vào thực trạng và diễn biến tình hình lây nhiễm HIV/AIDS tại từng địa phương làm cơ sở quyết định quy mô đầu tư xây dựng các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cho phù hợp với nhu cầu phòng, chống HIV/AIDS của từng địa phương, không căn cứ đơn thuần vào số dân của địa phương.

b) Bộ Y tế chủ động làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để xác định tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư và cơ chế bảo đảm nguồn vốn thực hiện Đề án.

84