Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 100/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Viễn thông Quân đội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 100/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 26/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26 tháng 03 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 100/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Viễn thông Quân đội.

Để đạt được mục tiêu này, các Bộ, ngành, VNPT và Viettel phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Theo định hướng trên, VNPT và Viettel phải xây dựng được chiến lược phát triển doanh nghiệp dài hạn tới năm 2020 với những mục tiêu phù hợp cho các giai đoạn 2009-2015, 2015-2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý II năm 2009; từ đó có kế hoạch cụ thể cho năm 2009, năm 2010 và các năm tiếp theo với những giải pháp tích cực, hiệu quả để thực

2. Đối với VNPT:

a) Trong tháng 4 năm 2009, điều chỉnh lại các chỉ tiêu phát triển năm 2009 với tinh thần tích cực nhất, các chỉ tiêu chủ yếu phải có mức tăng trưởng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2008.

b) Khẩn trương nghiên cứu để trong tháng 6 năm 2009 trình Thủ tướng Chính phủ mô hình tổ chức nội bộ phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn, giảm tối đa sổ lượng đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ, bảo đảm Công ty mẹ và các đơn vị thành viên phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả.

c) Trong tháng 4 năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc cổ phần hóa Công ty Thông tin di động (VMS).

d) Tính toán lại việc sử dụng lao động để giảm chi phí, giá thành, nâng cao năng suất lao động. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp; trường hợp vượt thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

87