Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 101/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 101/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 13/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 13 tháng 3  năm 2009, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 101/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng sau khi thành lập gần 5 tháng và nghe ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Bộ trưởng đã kết luận như sau:

1. Bộ GTVT hoan nghênh những cố gắng và kết quả đạt được bước đầu của Văn phòng Ban Chỉ đạo trong thời gian qua: Văn phòng Bộ và các cơ quan liên quan cần quán triệt đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ đạo là một cơ quan tham mưu trực thuộc Bộ đồng thời trực tiếp giúp việc cho Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT để phối hợp chặt chẽ, ổn định về tổ chức hoạt động lâu dài gắn với quá trình đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm ngành GTVT.

2. Căn cứ vào các văn bản, quyết định qui định phối hợp công tác giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan đã ban hành, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan chủ động lập kế hoạch công tác, phối hợp giải quyết đề xuất tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

3. Bộ trưởng thống nhất các đề xuất, kiến nghị của Văn phòng Ban Chỉ đạo và lưu ý một số nội dung sau đây:

- Về thực hiện chế độ cung cấp thông tin, tham gia các cuộc họp liên quan đến các dự án trọng điểm và cơ chế, chính sách chung: Văn phòng Bộ và các cơ quan chủ trì giải quyết, tham mưu các nội dung nêu trên cần thực hiện đúng qui định về việc gửi các thông tin, báo cáo và giấy mời để Văn phòng Ban Chỉ đạo tham gia các hội nghị do Lãnh đạo Bộ chủ trì.

- Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ qui định và tổ chức các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của một số các thành viên (chuyên trách và kiêm nhiệm) của Văn phòng Ban Chỉ đạo. Ngoài việc tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường còn cần chủ động trao đổi với các thành viên kiệm nhiệm từ các Bộ, ngành để đề xuất các nội dung cần làm việc với các Bộ, ngành liên quan.

91