• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Thông báo số 1018/TM-DM về việc tiếp tục cấp visa tự động cat. 647/648 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong tháng 11, 12 năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Tải về Thông báo 1018/TM-DM
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1018/TM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: ***
Ngày ban hành: 31/10/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/10/2005, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 1018/TM-DM về việc tiếp tục cấp visa tự động cat. 647/648 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong tháng 11, 12 năm 2005.

Các Phòng Quản lý XNK khu vực dừng cấp visa tự động cat.647/648 đối với số lượng hạn ngạch còn lại của các thương nhân đã đăng ký theo Thông báo 0825/TM-DM ngày 28/7/2005 và điều chỉnh theo Thông báo số 0933/TM-DM ngày 12/9/2005 nhưng hết đến ngày 31/10/2005 không giao hàng hết. Các thương nhân này nếu có nhu cầu điều chỉnh thời gian giao hàng sang đầu tháng 11 năm 2005 đề nghị gửi công văn giải trình đến Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may - Bộ Thương mại để được xem xét. Danh sách thương nhân đăng ký cấp visa tự động 647/648 theo Thông báo 0825/TM-DM và Thông báo 0933/TM-DM tại Phụ lục 2 kèm theo thông báo này.

Từ khóa: Thông báo 1018/TM-DM

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6769