Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 102/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở tại cuộc họp lần thứ nhất của ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/4/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 102/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở tại cuộc họp lần thứ nhất của ban chỉ đạo. Cụ thể,

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, yêu cầu các Bộ, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện một số việc như sau:

1. Bổ sung 01 đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở.

Các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương cử người tham gia Ban Chỉ đạo, gửi Bộ Xây dựng để trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở quyết định danh sách Tổ Thư ký và Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, Bộ Xây dựng hoàn thiện trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở.

86