Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 102/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 20/06/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/6/2002, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 102/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp. Cụ thể,

Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường báo cáo tình hình triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã kết luận như sau:

1. Nuôi con nuôi là vấn đề nhân đạo đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Các Bộ, ngành và địa phương cần tăng cường trách nhiệm trong việc bảo vệ và chăm sóc những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có vấn đề con nuôi, bảo đảm sự lành mạnh, phòng ngừa các hành vi tiêu cực và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực con nuôi có yếu tố nước ngoài.

2. Trong bối cảnh hiện tại, nước ta chưa gia nhập Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác nuôi con nuôi giữa các nước. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp là điều ước quốc tế song phương đầu tiên trong lĩnh vực này mà nước ta ký kết với nước ngoài, đã tạo ra cơ chế hợp tác giữa nước ta với Pháp, bảo đảm giải quyết chặt chẽ việc cho, nhận con nuôi.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xúc tiến đề xuất việc ký kết với các nước khác Hiệp định tương tự và tiến tới gia nhập Công ước La Hay 1993, bảo đảm giải quyết việc nuôi con nuôi theo cơ chế pháp lý thống nhất, chặt chẽ.

3. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã có ý kiến kết luận đồng ý thành lập cơ quan con nuôi quốc tế của Việt Nam thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và các Bộ, ngành hữu quan khẩn trương xây dựng đề án thành lập Cơ quan con nuôi quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

104