Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 105/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân thanh toán quốc tế và phát triển thị trường chứng khoán do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 24/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/4/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 105/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân thanh toán quốc tế và phát triển thị trường chứng khoán. Cụ thể,

Về cơ bản đồng ý với một số đánh giá, dự báo và giải pháp liên quan đến vấn đề tài chính, tiền tệ, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu năm 2008 nêu trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Trong Quý I năm 2008, bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế lạm phát, bước đầu đã có tác động làm cho tình hình tiền tệ, tín dụng và tỷ giá diễn biến theo xu hướng ổn định dần; sản xuất, xuất khẩu, tiếp tục tăng, cán cân vãng lai tuy còn thâm hụt nhưng đã có dấu hiệu tích cực, cán cân vốn và cán cân tổng thể tiếp tục thặng dư. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của đất nước, yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương cần đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp đã được Chính phủ xác định tại Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và các văn bản khác liên quan về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kịp thời dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề về tài chính, tiền tệ, xuất nhập khẩu…; định kỳ hàng tháng và hàng quý, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện các biện pháp ổn định cán cân thanh toán quốc tế.

84