Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 108/TB-BCĐ138 về việc kết luận của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2008 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 108/TB-BCĐ138   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo 138/CP   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 07/10/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 7/10/2008, Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành Thông báo số 108/TB-BCĐ138 về việc kết luận của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2008. Cụ thể,

Để tiếp tục vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ đề nghị các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị; đồng thời tập trung thực hiện tốt các công tác lớn sau đây:

1. Đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp quán triệt việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm là một chủ trương đúng đắn, chiến lược, lâu dài, quyết tâm chỉ đạo thực hiện bằng được nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững chắc cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, đáp ứng tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm để nhân dân tự giác chấp hành và tích cực tham gia.

2. Phải gắn việc xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm với việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp uỷ Đảng, sự quản lý của chính quyền và sự tham mưu, hướng dẫn của lực lượng Công an; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua công tác này tiếp tục phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng những nhân tố tích cực tạo nguồn phát triển lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng tổ chức Đảng chính quyền cơ sở, các cơ quan thực thi pháp luật trong sạch, vững mạnh.

88