Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 109/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về sản xuất, tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 109/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 30/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30 tháng 3 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 109/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về sản xuất, tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ các tra vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2008 và 3 tháng đầu năm 2009, ý kiến các Bộ, ngành và các đại biểu tham dự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian hơn 10 năm qua, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nuôi cá tra, một sản phẩm đặc thù của vùng, nhất là các tỉnh dọc sông Tiền Giang và sông Hậu Giang. Đến nay đã hình thành một nghề mới có hiệu quả kinh tế khá cao, liên tục tăng trưởng qua các năm (bình quân mỗi năm tăng gấp 5 lần) và nhanh chóng chiếm vị thế trên thị trường thế giới. Đến năm 2008, sản phẩm cá tra đã có mặt trên 130 nước và lãnh thổ trên thế giới, kim ngạch xuất khẩu gần 1,5 tỷ đô la Mỹ chiếm hơn 30% tổng kim

2. Để nhanh chóng khắc phục tồn tại nêu trên, khai thác có hiệu quả cao nhất nghề nuôi cá tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt nam, Hội nghề cá Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng đề án sản xuất, tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4 năm 2009, cần lưu ý các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Về mục tiêu: bằng các giải pháp khai thác và phát huy tối đa lợi thế đặc thù và khả năng cạnh tranh cao của cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long; hình thành ngành sản xuất lớn theo hướng công nghiệp (đồng bộ từ khâu sản xuất đến xuất khẩu), gắn nuôi cá với công nghiệp chế biến, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; trở thành một ngành hàng xuất khẩu chủ lực của đất nước, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.

b) Về nội dung cần làm rõ các nội dung về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, tăng cường vai trò quản lý nhà nước, tổ chức lại các hình thức tổ chức sản xuất (tăng cường vai trò hợp tác giữa người nuôi với chế biến xuất nhập khẩu), tổ chức chỉ đạo thực hiện

86