Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 121/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc Hoa trú tại tịnh xá Ngọc Tài, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 121/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/5/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 121/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc Hoa trú tại tịnh xá Ngọc Tài, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng kết luận như sau:

- Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc Hoa về quyền sử dụng đất xung quanh Tịnh xá Ngọc Tài đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Căn cứ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và quy định của Luật Đất đai thì việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc Hoa không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, xét nhu cầu việc mở rộng khuôn viên, tạo cảnh quan môi trường cho Tịnh xá Ngọc Tài là cần thiết, phù hợp với chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ tình hình thực tế, giao cho Tịnh xá Ngọc Tài có tổng diện tích khoảng 2000 m2 đất (bao gồm cả phần diện tích Tịnh xá Ngọc Tài đang sử dụng) sử dụng vào mục đích tôn giáo; đồng thời có biện pháp vận động, thuyết phục và bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân khi thu hồi đất theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2008.

- Giao Thanh tra Chính phủ có văn bản trả lời, giải thích nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc Hoa và vận động bà Hoa chấp hành nhằm giải quyết dứt điểm khiếu nại; thông báo rộng rãi đến các cơ quan có liên quan; chấm dứt việc xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại này.

84