Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 123/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xử lý sau thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 123/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/6/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 123/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xử lý sau thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 5.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 5 là một dự án lớn đầu tiên sử dụng vốn ODA. Chủ đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải) và các đơn vị trực tiếp quản lý, xây dựng đã cố gắng trong việc tiếp cận các thông lệ quốc tế và tiếp nhận chuyển giao những giải pháp kỹ thuật, công nghệ thi công tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng công trình. Đến nay, qua nhiều năm sử dụng, công trình đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, qua thanh tra đã phát hiện Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (PMU5) và các đơn vị tham gia thực hiện Dự án còn có nhiều thiếu sót, vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng và quy định về chế độ tài chính trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng, phê duyệt các hạng mục bổ sung, trong quá trình đấu thầu, thi công, thanh quyết toán...

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành có liên quan, trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về cơ chế quản lý đầu tư xây dựng tiến hành rà soát, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống các quy định về đầu tư xây dựng nhằm làm rõ và tăng cường trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị tham gia thực hiện dự án; cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngay từ khâu phê duyệt thiết kế, lập dự toán và thanh quyết toán các hạnh mục công trình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý các thiếu sót, sai phạm xảy ra.

86