Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 124/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về một số nội dung liên quan đến sách giáo khoa năm học 2008 - 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 124/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/5/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 124/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về một số nội dung liên quan đến sách giáo khoa năm học 2008 - 2009. Cụ thể,

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Phát triển giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chiến lược xây dựng và phát triển. Nhà nước và toàn xã hội chung sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Chính phủ đã và sẽ tiếp tục dành ưu tiên thỏa đáng cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

2. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc chủ trương hỗ trợ: cấp sách giáo khoa không thu tiền cho học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con thương binh; giảm giá bán sách giáo khoa cho học sinh là con em các gia đình nghèo để bảo đảm giá bán sách giáo khoa năm học 2008-2009 không cao hơn năm học trước; phát động phong trào quyên góp, tặng, thu mua sách giáo khoa cũ; củng cố hệ thống tủ sách giáo khoa dùng chung trong thư viện trường học để học sinh mượn hoặc thuê sách giáo khoa cũ, góp phần tiết kiệm cho xã hội..., bảo đảm vào năm học mới tất cả học sinh thuộc diện chính sách, khó khăn đều có sách giáo khoa để học tập.

83