Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 126/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 126/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 03/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/4/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo số 126/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60. Cụ thể,

Về các nội dung kỹ thuật:

a. Hệ thống trụ tạm cạnh trụ T17, T20: Trọng tâm công việc trong tháng 4/2008 là thi công hạng mục đổ bê tông khối dầm trên trụ tạm cạnh trụ T17, T20; đây là hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm tính toán lập hồ sơ thiết kế trình TVGS kiểm tra xem xét chấp thuận, Ban QLCDAGT 9 đôn đốc, kiểm tra. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình Bộ GTVT thống nhất ý kiến kết luận tại thông báo số 38/CGĐ-TĐ2 ngày 21/3/2008 do Cục Giám định và QLCL CTGT chủ trì về việc: Tham gia ý kiến Đề cương thử tải hệ đà giáo thi công khối 14m cạnh trụ neo T17, T20; lựa chọn vật liệu khe co dãn cầu dẫn số 1, số 2; lớp phòng nước mặt cầu - Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công, Tư vấn giám sát rà soát kiểm tra chặt chẽ các chi tiết cấu tạo, liên kết, tiết diện của hệ thống trụ tạm cạnh trụ, cụ thể:

- Trụ tạm cạnh trụ T17: Căn cứ vào hiện trạng thực tế vật liệu chế tạo, cấu tạo và vị trí của các thanh trong hệ thống, kiểm tra độ ổn định, biến dạng chung của hệ thống và cục bộ của các thanh;

- Trụ tạm cạnh trụ T20: Để tăng cường khả năng chịu lực của các mối nối, yêu cầu bổ sung thép bản liên kết (theo chu vi ống) hệ thống ống thép chống tại các vị trí mối nối.

Lưu ý các đơn vị: Ban QLDAGT 9, Tổ điều phối, TVTK, TVGS khi có yêu cầu cụ thể về các vấn đề kỹ thuật, phải được thể hiện bằng các văn bản, phiếu yêu cầu.

b. Đề cương lập trạng thái “0”: Giao TVGS lập đề cương xác định trạng thái “0” của công trình, trình Ban QLCDAGT 9 chấp thuận làm cơ sở kiểm tra so sánh trong quá trình thi công và quản lý duy tu khai thác.

c. Thiết bị thí nghiệm: Ban QLDAGT 9, Công ty BOT cầu Rạch Miễu chỉ đạo các đơn vị liên quan tận dụng tối đa các thiết bị trong công tác chuyển giao công nghệ, phòng thí nghiệm đặc biệt để theo dõi, quan trắc trong quá trình thi công và quản lý duy tu khai thác. Lưu ý công tác Lập Quy trình quản lý duy tu, khai thác, kiểm định định kỳ và đột xuất trình Bộ GTVT (qua Vụ KHCN chủ trì) xem xét ban hành.

93