Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 13/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của ban chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/1/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 13/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của ban chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội theo kế hoạch đề ra;

2. Thống nhất dự kiến tiến độ thực hiện dự án xây dựng Nhà Quốc hội theo phương án 1 (hoàn thành vào tháng 2 năm 2011) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) đề xuất tại Báo cáo số 26/BQLDA-KT ngày 15 tháng 01 năm 2008. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tiếp tục hoàn chỉnh tiến độ chi tiết sau khi có phương án kiến trúc được phê duyệt.

3. Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án để triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội có sự tham gia của Văn phòng Quốc hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;

111