Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 133/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án “phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long” vốn vay Ngân hàng thế giới (dự án WB5) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 133/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 08/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 8/4/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo số 133/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án “phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long” vốn vay Ngân hàng thế giới (dự án WB5). Cụ thể,

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA1, Ban QLCDA-ĐT, ý kiến của đại diện WB, các Bộ ngành, UBND và Sở GTVT các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các đơn vị tham mưu của Bộ GTVT, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Về thủ tục phê duyệt dự án hợp phần C (đường tỉnh lộ và đường thủy địa phương), thống nhất UBND các tỉnh phê duyệt theo danh mục của tỉnh đã được đưa vào F/S của dự án được phê duyệt. Các tỉnh cần sắp xếp danh mục theo thứ tự ưu tiên và phân đoạn đầu tư để có thể lựa chọn ưu tiên đầu tư theo nguồn vốn của Hợp phần C đã phân bổ trong Hiệp định dự án. Bộ GTVT sẽ đàm phán với WB bổ sung thêm vốn và ngân sách địa phương để đầu tư toàn bộ danh mục đã được phê duyệt trong dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư.

2. Giao Cục ĐBVN, Ban QLDA1 chỉ đạo tư vấn BECOM đẩy nhanh tiến độ TKKT và lập HSMT giai đoạn I đảm bảo bàn giao tài liệu báo cáo TKKT:

- Hợp phần đường Quốc lộ: 30/4/2008 chuyển toàn bộ hồ sơ TKKT cho Cục ĐBVN phê duyệt trước tháng 5/2008;

- Hợp phần đường tỉnh: 30/4/2008 chuyển toàn bộ hồ sơ TKKT cho UBND các tỉnh xem xét, phê duyệt trước tháng 6/2008;

- Hợp phần đường thủy Quốc gia: 30/4/2008 chuyển toàn bộ hồ sơ TKKT cho Cục Đường sông VN phê duyệt trước 30/5/2008, tiến hành cắm mốc và GPMB trước 15/7/2008;

87