Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 133/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đề án đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ nước ta hiện nay và những năm tiếp theo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 133/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 20/04/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/04/2009, VPCP đã ban hành Thông báo số 133/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đề án đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ nước ta hiện nay và những năm tiếp theo. 

Thị trường trong nước những năm gần đây liên tục có bước phát triển khá, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.Tuy nhiên, thời gian qua thị trường trong nước cũng đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, nhất là hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa, đã gây ra những tác động bất lợi cho sản xuất và đời sống, đồng thời tạo ra những khó khăn nhất định trong việc thực hiện việc bình ổn giá cả, thị trường.

Để góp phần ổn định và phát triển thị trường trong nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phát triển một số hàng hóa thiết yếu đối với sản xuất và đời sống xã hội, trước mắt tập trung vào các mặt hàng: xăng dầu, thép xây dựng, phân bón, lương thực, xi măng và thuốc chữa bệnh theo hướng gắn Quy hoạch hệ thống sản xuất với Quy hoạch hệ thống phân phối. Đối với những mặt hàng đã được phê duyệt Quy hoạch hệ thống sản xuất, cần khẩn trương xây dựng và phê duyệt Quy hoạch hệ thống phân phối hàng hóa. Thời gian hoàn thành việc phê duyệt các Quy hoạch này trong năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các Quy hoạch đã được phê duyệt; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về công tác Quy hoạch.

84