Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 136/2002/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về thực hiện cơ chế, chính sách quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 136/2002/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 08/08/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngafy 8/8/2002, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 136/2002/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về thực hiện cơ chế, chính sách quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy. Cụ thể,

Yêu cầu các Bộ, ngành chỉ đạo thực hiện khẩn trương và có hiệu quả cơ chế, chính sách quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2002 theo đúng quy định tại Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về phương án phân bổ số lượng bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu năm 2002 nêu tại điểm 1, Công văn số 77TC/TCT ngày 01 tháng 8 năm 2002. Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện.

86