Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 141/TB-BGTVT về nội dung kết luận tại cuộc họp do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì với Cục Hàng hải Việt Nam về Dự án xây dựng Hệ thống quản lý hàng hải tàu biển luồng Sài Gòn – Vũng Tàu (Dự án VTS) bằng nguồn tài chính từ Quỹ Phát triển xuất khẩu của Chính phủ Canada (EDC) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 141/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 14/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/4/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo số 141/TB-BGTVT về nội dung kết luận tại cuộc họp do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì với Cục Hàng hải Việt Nam về Dự án xây dựng Hệ thống quản lý hàng hải tàu biển luồng Sài Gòn – Vũng Tàu (Dự án VTS) bằng nguồn tài chính từ Quỹ Phát triển xuất khẩu của Chính phủ Canada (EDC). Cụ thể,

Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển, luồng lạch, bảo đảm hàng hải, thiết bị và hạ tầng xây dựng… của Cục HHVN trên tất cả các lĩnh vực là rất lớn và từ nhiều nguồn vốn khác nhau (Ngân sách, ODA, XDCB của Bộ GTVT và vốn sự nghiệp khai thác của Cục). Bộ yêu cầu Cục HHVN có báo cáo cụ thể về toàn bộ quá trình đầu tư các dự án do Cục thực hiện bằng mọi nguồn vốn (bao gồm tên dự án, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian, hình thức, cơ chế thực hiện tình hình triển khai và các khó khăn vướng mắc kiến nghị, xử lý, trách nhiệm…) gửi về Bộ trong thời gian sớm nhất.

2. Đối với đề nghị đầu tư của Cục Hàng hải, Cục cần rà soát lại toàn bộ các dự án dự định đầu tư, đưa ra danh mục theo thứ tự ưu tiên, đặc biệt lưu ý đến lĩnh vực an toàn hàng hải về hệ thống luồng. Giao Vụ KHĐT chủ trì, có ý kiến tham mưu cho Bộ xử lý.

90