Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 149/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc điều chỉnh quy hoạch khu đô thị đại học tại khu vực phía Tây Nam, thành phố Hà Nội do Văn phòng chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 149/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 26/06/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/6/2008, Văn phòng chính phủ ban hành Thông báo số 149/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc điều chỉnh quy hoạch khu đô thị đại học tại khu vực phía Tây Nam, thành phố Hà Nội. Cụ thể,

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Giáo dục đại học có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao. Vì vậy, Đảng và Nhà nước khẳng định tiếp tục quan tâm và tăng cường đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục đại học, phấn đấu trong 10 năm tới thay đổi căn bản cơ sở vật chất của các trường đại học; tạo cơ chế thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học tự chủ, phấn đấu vươn lên, xây dựng trường ra trường, nhanh chóng tiếp cận với nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

2. Về Khu Đô thị Đại học tại khu vực phía Tây Nam, Hà Nội: việc quy hoạch xây dựng Khu Đô thị Đại học này trước đây là phù hợp với quy hoạch Hà Nội khi chưa được mở rộng. Nay, trong điều kiện mới, Hà Nội mở rộng, cùng với việc xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch Hà Nội và vùng Thủ đô, cần xem xét, bố trí hợp lý hơn, có hiệu quả hơn không gian kinh tế, chính trị, ngoại giao, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ..., trong đó có việc sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học ở Hà Nội một cách tổng thể, cơ bản, phù hợp với không gian quy hoạch Thủ đô mở rộng; việc xem xét lại quy hoạch của Khu Đô thị Đại  học Tây Nam là cần thiết và phải được xem xét trong quy hoạch tổng thể chung.

88